Analyse-The-Data-Story

Analyse

De term “data analyse” kom je tegenwoordig veel tegen. Wat houdt het eigenlijk in? Veel is te herleiden naar statistiek. Door verschillende statistische principes toe te passen op een dataset, kan een belangrijk aspect voor de kernvraag worden aangewezen. Hieraan vooraf gaat echter een veel belangrijkere taak: de verkenning van de beschikbare data en de koppeling.

Wanneer de vragen vanuit het bedrijf bekend zijn, is het van belang om te gaan kijken welke data er beschikbaar is. Vervolgens moet deze data gekoppeld kunnen worden en eventueel met secundaire data worden uitgebreid. De uiteindelijke dataset moet erop gericht zijn de kernvraag zo goed en breed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Begrip voor niet alleen het statistische aspect, maar vooral ook het bedrijfskundige deel, is hiervoor van groot belang. Pas daarna kan gekeken worden naar het antwoord zelf. Bekende principes hierin zijn vergelijkingen van gemiddelden, segmentaties, classificaties en waardebepalingen. The Data Story maakt hiervoor veel gebruik van SQL, R en Python. Deze talen zijn, in nagenoeg alle gevallen, te koppelen aan de meest gebruikte software en database pakketten.

Visualisatie

The Data Story brengt een bedrijfsverhaal tot leven door naar de data te kijken. Visualisatie is hierin heel belangrijk. Wanneer er een beeld gevormd kan worden bij data, zorgt dat veelal voor draagvlak en begrip voor de bevinding van een onderzoek of analyse. Voorbeelden van goede visuals zijn verschillende soorten grafieken en samengestelde dashboards, gemaakt met software pakketten als Tableau en Google Data Studio.

Ook een goede presentatie of workshop rondom de uitkomsten kan een belangrijke rol spelen. Door alle stakeholders van een project mee te nemen in het proces waarin we van data naar inzicht en strategie gaan, krijgt het geheel een gezicht en samenhang met de business.

Visualisatie-The-Data-Story

Zo gaat data boekdelen spreken en slaan we de slag tussen complexe dataconcepten en alledaagse bedrijfsvoering. Daarmee bevorderen we data driven besluitneming, maken we inzichtelijk hoe we van data naar een conclusie komen en welke invloeden er in het proces zitten.

Automation-The-Data-Story

Automation

Analyses maken en inzichten delen, gaat pas echt waarde genereren wanneer er constant wat mee gebeurt. Het verschil tussen een analyse en dagelijkse werkzaamheden, zit hem in de actie. Analyses zijn vaak statisch. Een eenmalige matching, dataset of berekening volstaat dan vaak. Om er voor te zorgen dat het verkregen inzicht werkelijk live te gebruiken is, kijken wij naar oplossingen om deze inzichten tot acties om te zetten.

Denk hierbij aan periodieke klantselecties, classificaties, segmentaties en dashboarding waarmee je bijvoorbeeld een eigen marketing automation systeem kan opzetten of live feedback krijgt over je acties.

Hierin adviseert The Data Story voor de te gebruiken pakketten. Tevens maken wij de benodigde scripts en controles die bovenop de data zitten, welke de analyses en modellen voeden. Zo vernieuwen we de output van modellen omdat deze zich op de meest recente data baseren. Daarnaast blijven dashboards up to date waardoor je op de hoogte blijft van de huidige situatie. Zo zorgen we ervoor dat het verhaal een continu proces wordt en de waarde geborgd blijft.